جام در جام آذین

شرکت جام در جام این افتخار را دارد تا با بهره گیری از تجارب بیش از 22 سال طراحی و ساخت قطعات و مجموعه ها در صنعت خودرو، برای هموار کردن تردد هموطنان توان یاب در سطح شهر ها و معابر گام بردارد.

اولویت نخست را به عزیزانی دادیم که ناگزیر به تردد با ویلچر هستند و خودروی مناسب سازی شده براین اساس طراحی و ساخته شده است.